ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Посебна пажња посвећена је раду на мотивацији добровољног давалаштва крви, као континуираној активности током целе године. Одвија се кроз сарадњу са локалним здравственим институцијама, волонтерима и активистима, а у складу са усвојеном Стратегијом обезбеђења довољних количина крви, Владе републике Србије, Министарства здравља Републике Србије и Црвеног крста Србије.


На основу Закона о Црвеном крсту Србије, ово је једна од најзначајнихих активности Црвеног крста у оквиру спровођења поверених нам јавних овлашћења. Реализује се у складу са утврђеним  принципима, резолуцијама и стратегијама, и то: Принципима на којима се заснива добровољно давалаштво крви, везаним за Резолуцију 2872 усвојену као стандард Светске здравствене организације и Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а то су:

 

  • Добровољност
  • Анонимност
  • Бесплатност

 

 

Посебну пажњу смо посветили едукацији волонтера Црвеног крста на мотивацији и подизању свести о општој друштвеној потреби и хуманим побудама, као разлогу добровољног давања крви. Ово је, један од бољих начина, да се путем вршњечке едукације изврши мотивација, посебно међу млађом популацијом.