Кроз едукацију из разних области, дружење и активно учествовање у реализацији традиционалних акција, Црвени крст Ниш ради на васпитавању и мотивисању деце и омладине у духу толеранције, пријатељства и узајамне солидарности. Наш подмладак се све више активно укључује у креирање и осмишљавање нових, савремених програма, блиским младим генерацијама.

 

Циљне групе су деца и студенти са својим учитељима, наставницима и професорима. Омогућено је да активно учествују у креирању националног програма са новим атрактивним садржајима, који ће младима омогућити да се програмске активности Црвеног крста реализују на њима приступачан и прихватљив начин.

 

 

 

Неки од програма и акција у раду са младима су:

 

  • успостављање међусобне сарадње и трајно дружење на свим нивоима, посебно спортско, између сеоских и градских основних школа,
  • едукације везане за болести зависности,
  • едукације везане за промоцију хуманих вредности у смислу ненасилне комуникације,
  • едукација о трговини људима, њеној превенцији и сузбијању,
  • едукација о сигурности о саобраћају, осмишљавање и реализација традиционалне акције "Шта знаш о саобраћају?",
  • организација кросева, излета са пешачењем и логоровања(на градском нивоу), као посебног вида васпитно-образовног рада и организованог боравка у природи,
  • организовање стручних предавања и семинара за васпитаче предшколских установа и учитеље основних школа са циљем превентивног деловања на појаву све већег броја постуралних поремећаја,
  • мотивисање волонтера и њихово адекватно информисање,
  • израда пројекта за учествовање екипа прве помоћи у обезбеђивању,
  • учествовање на такмичењима у пружању прве помоћи и бројне друге активности