ПРВА ПОМОЋ

 

Прва помоћ представља скуп мера и поступака којима се спасава живот и спречава даље погоршање здравља повређених и оболелих особа. Примењује се на лицу места или на безбедном одстојању од места настанка повреде или болести.

 

 Основни задатак прве помоћи је очување живота људи, односно да се унесрећена лица у што бољем стању и у што краћем временском преиоду транспортују до одговарајуће медицинске установе (по могућству и најближе).

 

Прва помоћ се разликује од стручне медицинске помоћи, а пружају је лекари, обучени спасиоци или лаици који су се задесили на месту несреће (а који би требало да буду обучени за пружање прве медицинске помоћи).

 

 

Провера обучености екипа подмлатка и омладине у пружању прве помоћи традиционално се организује кроз систем општинских и регионалних такмичења, као и учешћа на државном такмичењу у пружању прве помоћи.

 

На основу анализе стања и потреба организација Црвеног крста за предавачима прве помоћи и обученим шминкерима, Црвени крст организује семинаре за нове предаваче и шминкере.