ПРЕВЕНЦИЈА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Превенција трговине људима је још једна од активности Црвеног крста Ниш, успешне дугогодишње праксе. У сузбијању трговине људима, једна од најважнијих ствари је информисаност ризичних група (деца, студенти, млади без запошљења, породице слабог материјалног стања итд). ЦК Ниш организује бројне радионице и семинаре за волонтере из области трговине људима. У сталној смо сарадњи са Полицијском управом у Нишу, одељењем за странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима.

 

Трговина људима је једна од највећих и најпрофитабилнијих глобалних криминалних активности, заједно са трговином наркотицима, оружјем и прањем новца. Ово је глобални феномен који погађа све земље – земље у политичкој и економској транзицији, неразвијене земље и земље у развоју, земље у рату и постконфликтне земље, које се појављују као земље порекла и транзита жртава, као и економски развијеније земље које се појављују као земље дестинације.

 

Трговина људима подразумева продају и куповину, тј. држање неке особе у циљу њене експлоатације, као и све друге радње које могу бити део тог процеса (нпр. превоз, скривање, чување и сл.). До експлоатације увек долази и експлоатација се увек одржава употребом силе, претње, преваром, злоупотребом овлашћења и/или злоупотребом тешког положаја, отмицом или на неки други начин. Када се ради о трговини децом, није важно које средство је употребљено, тј. говоримо о трговини људима иако није било елемената претње, принуде, злоупотребе положаја и слично. Такође, пристанак жртве на експлоатацију не мења чињеницу да се ради о трговини људима и да је то кривично дело.

 

 

Жртва трговине људима може да буде свако – и мушкарци и жене, и дечаци и девојчице, независно од свог порекла, година, националне припадности, образовања, социјалног статуса или неке друге особине. И трговац људима може бити свако – најразличитији мушкарци и жене имају своју улогу у ланцу трговине људима, од врбовања до експлоатације, а врло често су то особе од поверења, сродници, чак и чланови уже породице, као и људи које жртва познаје дужи временски период; с друге стране, експлоатацију може вршити и непозната особа коју је жртва упознала тражећи посао, могућност за школовање у другој земљи или другом граду, брак и сл. Трговина људима често функционише као „породични посао“ у коме сваки члан породице има своју улогу.