ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА

Ментално здравље становништва наше земље озбиљно је угрожено последњих година због свега што се догађало у земљи, изазивајући код људи забринутост, обесхрабреност, страх, несигурност, апатију, претерану осетљивост, нетрпељивост, осећај беспомоћности...

 

Зато сматрамо да постоји појачана потреба за заштитом и унапређењем душевног здравља становништва, а посебно деце и младих који представљају најосетљивији део популације.

 

Црвени крст види своју улогу у појачаној активности на пружању психо-социјалне помоћи становништву, која се односи на ублажавање дејства психо-социјалних последица рата и кризе у земљи. Рано откривање и помоћ ученицима са потешкоћама у развоју је најлакше у школи, јер дете у њој дуже времена континуирано борави.

 

Посебне активности посветиће се мотивисању наставника за интензивније ангажовање у условима њихове сопствене емоционалне исцрпљености, а често и без животног и професионалног оптимизма. Програм је намењен деци и одраслима који су психички здрави, односно немају патолошких психичких поремећаја, али због својих искустава и услова у којима живе изложени су развојној кризи и због тога спадају у ризичне групе и у опасности су од последица по ментално здравље.

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ

 

1. Деца и млади

Свака криза у друштву највише погађа младе људе. Ако им се на време не помогне да нађу смисао живота, да у себи изграде чвршће ослонце и борилачке механизме против снага деструкције, да усвоје животну филозофију која се базира на прихватању реалности и нађу могућност превазилажења тешкоћа, може се догодити да се одају асоцијалном понашању или подлегну разним психичким поремећајима. (Узраст: основно-школски од 7 до 15 година и млади средњошколци узраста од 15 до 18 год.)

 

2. Родитељи

Када су догађања у окружењу таква да захватају и одрасле, тада деца остају без адекватне помоћи. Деца у кризи имају већу потребу за помоћи, подршком и разумевањем. Одрасли, који су и сами у кризи, имају мање способности и спремности да пруже помоћ детету. Зато је потребно родитеље мотивисати и едуковати за пружање одређене помоћи детету, као и функционисање читаве породице, са циљем да и у себи и у својој непосредној околини пронађу снагу и начине да се успешно суоче са проблемом и да превазиђу кризу, да постепено изграде психички здрав и вредан начин живота.

Програм који нудимо деловао би превентивно у том смислу што би подстакао систем бриге и неге код родитеља и тако децу заштитио од додатних неповољних утицаја с обзиром да у периодима акутних криза долази до слабљења овог система.

 

3. Наставници

Школа као институција од посебног друштвеног значаја недовољно је припремљена за психо-социјалну интервенцију у новонасталим кризним условима. Потреба за едукацијом наставника за превенцију и помоћ деци са израженим тешкоћама у понашању наметнула се и Црвеном крсту у оквиру реализације психо-социјалне помоћи.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

 

Општи циљ: успешна интеграција младих у друштво.

Специфични циљеви:

 

  • ускладити захтеве и приступ наставника и родитеља са реалним условима у којима ученици живе и раде,
  • оспособити наставнике за идентификацију, праћење и третман ученика са потешкоћама у понашању,
  • откривање и развијање позитивних потенцијала личности уз настојање да они постану доминантнији,
  • унапредити квалитет међусобног разумевања и комуникације у одељенском колективу, породици,
  • ублажавање трауматских и стресних реакција,
  • пружити информације ученицима о опасностима које могу угрозити њихово психичко здравље,
  • упућивање на стручне службе и институције деце и родитеља којима је таква помоћ потребна

 

ТЕХНИКЕ И ОБЛИЦИ РАДА

Смањивање извора стресних утицаја и њиховог интензитета, уз побољшање вештина суочавања са стресним догађајима, повећање самопоуздања и укључености у социјалну мрежу подршке.

Саветовалиште // Уклонити неугодне симптоме да не би постали хронични, вратити самопоштовање, изгубљени понос и наду.

Школа здравог живота // Преко креативних и пројективних техника циљ је да се стресни или унутрашњи садржај изрази и да се затим на нивоу мале групе вербализује, конгнитивно обради и осмисли, тј да се интерактивно проради и ојача способност суочавања са стресом.