Промоција хуманих вредности у ОШ "Учитељ Таса" 2023

19.05.2023

Црвени крст Ниш је отпочео са реализацијом Програма промоције хуманих вредности у сарадњи са ОШ "Учитељ Таса". Ове недеље су волонтери одржали пет радионица из модула "толеранција" ученицима другог разреда ове школе.  

Програм промоције хуманих вредности кроз радионичарски рад са децом има за циљ подстицање толеранције, развијање вештина ненасилне комуникације, уважавање културолошких разлика, безбедно коришћење интернета и превенцију насиља на интернету, промовисање идеје личне и грађанске одговорности и развијање осећања припадања заједници и спремности да се помогне другима.

 

Још вести >>>