Тренинг специјализоване јединице Цивилне заштите

24.11.2021

            Црвени крст Ниш је дана 19. новембра 2021.године у просторијам МУП-а Ниш одржао једнодневни тренинг за специјализоване јединице Цивилне заштите за пружање прве помоћи, према плану МУП-а Србије за 2021.годину.

            Учесници тренинга  су били упознати, кроз презентацију, са темом Основна животна потпора: Кардиопулмонална реанимација, Употреба АЕД апарата, Основна животна потпора у време пандемије Ковид. Кроз активност “Дрво” обновили су знање о редоследу поступака на месту несреће. А затим је одржана и радионица “Тријажа” где су успешно одредили приоритете у збрињавању код масовних повреда, као и одређивање приоритета у збрињавању вишеструких повреда. На тренингу је присуствовало 19 полазника.

            Предавање је држала др Анита Петковиц, председник Црвеног крста Ниш, а радионице су водиле волонтерке Наталија Недељковић И Анђелија Стојановић, уз помоћ стручног сарадника Јелене Стојковић.

Још вести >>>