Јавне набавке

План јавних набавки за 2023 

 

Набавка електричне енергије - ЈН број 2/2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора 

 

 

Пројекат „Народна кухиња VIII фаза“ - припрема и испорука бесплатног оброка за кориснике права на бесплатан оброк на територији Града Ниша

ЈН број 1/2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одговор на питање

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора 

 

Набавка огревног дрвета - ЈН Број 5/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора 

 

 

Набавка огревног дрвета - ЈН Број 4/2019 - ОБУСТАВЉЕНО

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

 

 

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА МОТОРНА ВОЗИЛА (ЕВРО ПРЕМИЈУМ BMB 95 И ЕВРО ДИЗЕЛ) - ЈН број 3/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора 

 

Набавка електричне енергије - ЈН број 2/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Пројекат „Народна кухиња VII фаза“ - припрема и испорука бесплатног оброка за кориснике права на бесплатан оброк на територији Града Ниша

ЈН број 1/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка електричне енергије - ЈН број 3/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА МОТОРНА ВОЗИЛА (ЕВРО ПРЕМИЈУМ BMB 95 И ЕВРО ДИЗЕЛ) - ЈН број 2/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору