CK NIŠ OBELEŽIO SVETSKI DAN OŽIVLjAVANjA

16.10.2023

Pod sloganom "VAŠE DVE RUKE MOGU DA SPASU ŽIVOT" Crveni krst Niš obeležio je Svetski dan oživljavanja. Ovogodišnja poruka je da treba podizati svest građana o važnosti obuke za kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR), kao spasonosne mere prve pomoći u slučaju naglog srčanog zastoja.

Ovaj dan obeležili smo uličnom akcijom i prikazom kardiopulmonalne reanimacije (KPR) građanima Niša i učenicima osnovnih škola u odmaralištu "Gaj" u Divljani.

 

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>