Crveni krst Niš u aprilu je otpočeo sa realizacijom projekta „Briding Digital Divide“

26.04.2024

Crveni krst Niš u aprilu je otpočeo sa realizacijom projekta „Briding Digital Divide“ koji se bavi unapređenjem digitalne pismenosti starijih osoba. Donator ovog projekta je UNFPA.

Učesnici će kroz predavanja i radionice steći veštine u korišćenju različitih komunikacionih platformi i osnovnih e-usluga kao što su elektronsko bankarstvo, e-zdravstvo i e-uprava. To će im omogućiti da samostalno upravljaju svojim finansijama, pristupaju zdravstvenim onlajn i javnim službama.

Učesnici će kroz obuku razviti i unaprediti svoje komunikacijske veštine, što im pomaže da budu povezaniji sa porodicom, prijateljima i članovima zajednice koristeći moderne komunikacione platforme kao što su Viber, WhatsApp, Skype i drugo.

Sve ovo bi trebalo da doprinese smanjenju društvene izolacije i poboljšanju opšte dobrobiti starijih osoba. Kroz projekat će se uspostaviti mreža obučenih starijih osoba koje će kao treneri-volonteri pružati stalnu podršku svojim vršnjacima. Ova mreža za podršku u zajednici će biti vredan resurs i podsticati kulturu uzajamne pomoći, obezbeđujući kontinuirano učenje i deljenje digitalnih veština unutar zajednice.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>