Danas je Međunarodni dan nege i podrške.

29.10.2023
 • Na inicijativu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ove godine se po prvi put obeležava Međunarodni dan nege i podrške, 29. oktobar.
 • Pružanje nege, plaćeno i neplaćeno, jedna je od najvažnijih komponenti odgovora društva na demografsko starenje. Pružanje nege obuhvata direktne, lične aktivnosti, kao što je hranjenje bebe ili negovanje bolesnog partnera; i aktivnosti indirektne nege, kao što su kuvanje i čišц́enje prostora.
 • Saznaj više na sajtu Crvenog krsta Srbije: https://www.redcross.org.rs/.../me%C4%91unarodni-dan.../
 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>