Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima 2022

18.10.2022

U OŠ "Vožd Karađorđe" volonterke CK Niš Damjana Korbuc i Minja Lazarević održale su radionicu za osmake povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Trgovina ljudima je kompleksan transnacionalni fenomen koji se zasniva na ranjivosti, siromaštvu, nedostatku demokratske kulture, nejednakosti polova, nasilju nad ženama, konfliktnim i post-konfliktnim situacijama, nedostatku društvene integracije, nedostatku prilika i zaposlenja, nedostatak pristupu obrazovanja, iskorišćavanje dece i diskriminacija. Žene i deca, posebno ona koja rano napuste škole, deca bez pratioca, deca sa invaliditetom ili intelektualnim poteškoćama, kao i članovi Romske zajednice, su među najranjivijim grupama izloženim visokom riziku da postanu žrtve trgovaca ljudi, ali i migranti koji beže od konfliktom-zahvaćenih predela i upuštaju se u težak put sa nadom da će pronaći bolji život u zemljama destinacije.

Volonteri Crvenog krsta Niš održali su uličnu akciju podele informativnog materijala povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Trgovina ljudima je globalan problem koji zahvata sve delove društva, pa je neophodan i zajednički odgovor u cilju suzbijanja ove pojave.

 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


 • Letnji kamp u Divljani 2024

  Crveni krst Niš je u periodu od 21. do 23.juna 2024. godine organizovao letnji kamp za volontere Crvenog krsta Babušnica, Crvenog krsta Doljevac, Crvenog krsta Prokuplje i Crvenog krsta Niš u odmaralištu „Gaj“ u Divljani.


Još vesti >>>