Javni čas istorije - 140 godina Crvenog krsta Niš

19.01.2018

Javnim časom istorije, Crveni krst Niš počeo je obeležavanje velikog jubileja - 140 godina postojanja ove najstarije humanitarne institucije u gradu. Javnom času prisusutvovali su nastavnici istorije niških osnovnih škola, koji će kasnije svoje đake učiti o značaju Crvenog krsta.

Crveni krst najstarija je institucija u Nišu. Formiran na inicijativu dr Vladana Đorđevića 1878. godine, samo osam dana nakon oslobođenja grada od Turaka.

Niš je tada bio grad mahala, krivih sokaka i drvenih dućana, opasan sa dva jarka. U vreme osnivanja Crvenog krsta Niš je imao 12.800 stanovnika i 400 nezbrinutih ranjenika srpske vojske koji su odmah postali i njegova briga.

Osnivač Crvenog krsta u Nišu je Kosta Pavlović, načelnik Niškog okruga, a na Osnivačkoj skupštini Crvenog krsta za člana prvog odbora izabran je Todor Stanković - Stambolijski, istaknuti nacionalni borac, parlamentarac i prevodilac, Đorđе Pop – Manić, Dimitrijе Kocić – Mita i Vukadin Nikolić – Vulе, aktivni učеsnici ustanaka za oslobođеnjе južnih krajеva Srbijе i osnivači tajnе nacionalno- oslobodilačkе organizacijе za oslobođеnjе Niša od Turaka Niškog komitеta. Prvo sedište novooformljenog odbora Crvenog Krsta bilo je u kući Stambolijskih (sada gostionica “Sinđelić”).

Mnogi istaknuti građani aktivno su učestvovali u radu Crvenog krsta.

1886. godine za predsednika je izabran episkop Inokentije Pavlović, a za potpredsednika Todor Milovanović. Članovi pododbora bili su Petar Aranđelović kasnije dugogodišnji predsednik Crvenog krsta i dr Pavle Jeftić prvi direktor Psihijatrijske bolnice u osnivanju, a kasnije i član Akademije nauka i član Srpskog lekarskog društva.

U istoriji Crvenog krsta Niš, kao volonter i član odbora vidnu ulogu imao je Dragiša Cvetković, jedan od vodećih građanskih političara. Ulogu volontera Crvenog krsta nije napuštao ni u funkciji predsednika Niške opštine sve do odlaska u Beograd 1936. godine za ministra, a kasnije i predsednika Vlade Kraljevine Jugoslavije.

1914. – 1915. godine Nadežda Petrović, najveća srpska slikarka, radila je kao bolničarka Crvenog krsta Niša, a umrla je 4. aprila 1915. godine u Valjevu.

Andon Andonović, trgovac, bankar i dobrotvor, pomagao je siromašne, decu bez roditelja i samohrane majke, tokom Drugog svetskog rata ustupio je svoje prostorije Crvenom krstu Niša, a sam je radio kao volonter ove organizacije.

Crveni krst Niš je imao značajnu ulogu u oslobađanju dece iz logora tokom drugog svetskog rata, a posle rata svoju misiju prilagodio je potrebama razrušene zemlje i osiromašenog stanovništva.

Raspad Jugoslavije doneo je nove probleme, a Crveni krst je zbrinuo na desetine hiljada izbeglica i raseljenih osoba.

Svi važni podaci o ličnostima i događajima koji su obeležili 140 godina dugu istoriju Crvenog krsta Niš naći će se u monografiji koju priprema nekadašnji sekretar organizacije Stojan Prokopović.

 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


 • Letnji kamp u Divljani 2024

  Crveni krst Niš je u periodu od 21. do 23.juna 2024. godine organizovao letnji kamp za volontere Crvenog krsta Babušnica, Crvenog krsta Doljevac, Crvenog krsta Prokuplje i Crvenog krsta Niš u odmaralištu „Gaj“ u Divljani.


Još vesti >>>