Kamp u Divljani 2022

06.06.2022

U odmaralištu Crvenog krsta Niš “Gaj” u Divljani u periodu od 3. do 5.juna 2022. godine održan je kamp Prve pomoći. Učesnici kampa bile su ekipe podmlatka i omladine Crvenog krsta Niš koje će učestvovati na Međuregionalnom takmičenju u pružanju prve pomoći, 11. juna u Požarevcu. Ovo je bila prilika da se ekipe pripreme za predstojeće takmičenje, u čemu su im pomogli iskusni volonteri i instruktori koji su angažovani u ovom programu. U okviru kampa održane su i radionice na temu “Tolerancija” i Diskriminacija i stigmatizacija”.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>