Lokalna kampanja o smanjenju rizika od katastrofa

14.10.2019

U cilju podizanja svesti građana o potrebama za smanjenje rizika i ublažavanje posledica od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti, a povodom obeležavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, sprovedena je lokalna kampanja koju je organizovao Crveni krst Niš u školskom dvorištu OŠ "Učitelj Tasa", 11.oktobra 2019 godine. Kampanju su sproveli edukovani volonteri iz ove oblasti u vidu praktičnih vežbi sa učiteljima, đacima, roditeljima i građanima koji su se tog dana zadesili u školskom dvorištu. Ova kampanja je propraćena sa velikim interesovanjem i aktivnim učešćem građana različite starosne dobi, a posebno učenika nižih razreda ove škole. Kampanju su kao gosti propratili i predstavnici štabova za vanredne situacije, vatrogasno spasilačke jedinice i sektora civilne zaštite.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>