Lokalna obuka i obuka "komšijske" organizacije - upravljanje volonterima

24.06.2021

Lokalna obuka volontera koji se angažuju za delovanje u nesrećama i drugih mladih volontera na temu „Upravljanje volonterima“ organizovana je 4. i 5 juna u okviru organizacije Crvenog krsta Niš u odmaralištu „Gaj“ u Divljani. Obuci je prisustvovalo 15 volontera a predavanja su održali zaposleni Aleksandra Savić i Petar Stojković i volonter Vladan Đuknić.

Nakon toga, 20. i 21.juna je održana i obuka za susednu organizaciju Crvenog krsta Pirot kojoj je prisustvovalo 10 volontera i dva stručna saradnika. Obuku su držali stručni saradnici Crvenog krsta Niš Aleksandra Savić i Jelena Stojković.

Teme koje su obrađene na seminarima kroz prezentacije, deo su svakodnevne prakse u Crvenom krstu u radu sa volonterima i tom prilikom su prikazana i dokumenta koja su usvojena od strane UO Crvenog krsta Srbije i to: Etički kodeks, Pravilnik o organizovanju i delovanju mladih u CKS, Strategija za mlade CKS, Motivisanje mladih da postanu i ostanu volonteri Crvenog krsta i sl.

Tokom obuke primenjivan je interaktivni metod rada, rad u velikoj i malim grupama, radioničarske igrice i podsticanje diskusije po pitanju tema koje su obrađivane.

 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


 • Letnji kamp u Divljani 2024

  Crveni krst Niš je u periodu od 21. do 23.juna 2024. godine organizovao letnji kamp za volontere Crvenog krsta Babušnica, Crvenog krsta Doljevac, Crvenog krsta Prokuplje i Crvenog krsta Niš u odmaralištu „Gaj“ u Divljani.


Još vesti >>>