Međunarodni dan tolerancije – 16. novembar

15.11.2019

Crveni krst Niš i ove godine obeležava Međunarodni dan tolerancije u okviru programa Promocije humanih vrednosti, gde je za decu nižih razreda OŠ „Učitelj Tasa“, bio pripremljen program u vidu interaktivnih edukativnih radionica i aktivnosti koje su vezane za ovu bitnu temu.

Manifestacija je organizovana u prostorijama Crvenog krsta Niš. Cilj ovakvih aktivnosti je podsećanje na to da svako ljudsko biće zaslužuje poštovanje i pravo na to da bude ono što jeste ali istovremeno kroz uvažavanje različitosti, odnosno poštovanje i prihvatanje drugih ljudi koji su drugačiji, bilo po pitanju nacionalnosti, vere, stavova, ideja, mišljenja i načina života.

Bitno je od malena kod dece razvijati svest o tome, kako ne bi stvarala predrasude i bila u konfliktu, strahu ili ispoljavala netrpeljivost prema onima koji nisu poput njih. Treba dopustiti drugima, koji su drugačiji od nas da nam se predstave  i da nas upoznaju, jer prihvatanje i razumevanje različitih stavova, kultura, vrednosti, predstavlja osnovu za kvalitetniju komunikaciju i život zajednice.

Kako u Srbiji postoji tridesetak različitih etničkih zajednica, veoma je važno da mladi ljudi razumeju šta znači tolerancija i da se o značaju ravnopravnosti i štetnosti koju diskriminacija može učiniti pojedincu i društvu, uči od detinjstva, kroz socijalizaciju, počevši od porodice, preko sistema obrazovanja, do medija i raznih organizacija koje mogu vršiti uticaj na njihov stav.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>