Nastavak projekta "Zdravo starenje"

07.02.2023

Tokom januara meseca nastavljena je realizacija projekta „Zdravo starenje“. Na sesijama koje je realizovao Crveni krst Niš uključena su 23 učesnika starija od 65 godina. Među učesnicima je bilo 11 osoba sa invaliditetom. Aktivnosti koje su se odvijale u radu sa grupama odnosile su se na celoživotno učenje, prevenciju socijalne izolacije i fizičku aktivnost. Organizovana je i edukacija vezana za pružanje prve pomoći kod naglo nastalih bolesti i stanja.

Aktivnosti će i ubuduće biti organizovane u skladu sa interesovanjem i percipiranim potrebama učesnika.

 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


 • Letnji kamp u Divljani 2024

  Crveni krst Niš je u periodu od 21. do 23.juna 2024. godine organizovao letnji kamp za volontere Crvenog krsta Babušnica, Crvenog krsta Doljevac, Crvenog krsta Prokuplje i Crvenog krsta Niš u odmaralištu „Gaj“ u Divljani.


Još vesti >>>