Nedelja Crvenog krsta 2022

08.05.2022

Danas širom sveta slavimo Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Na današnji dan rođen je naš osnivač Anri Dinan i svake godine društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca organizuju aktivnosti kako bi istakli jedinstvenu ulogu Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u svojim zemljama. Ove godine Svetski dan Crvenog krsta obeležavamo pod sloganom ''Zajedno činimo svet humanijim'' želeći da istaknemo značaj svih vas koji svojim doprinosom i delima humanosti pomažete da zajedno pokušamo da činimo svet boljim.

      

      Program obeležavanja Nedelje Crvenog krsta od 8. do 15. maja 2022. godine

Svetski dan Crvenog krsta 8. maj i Nedelja Crvenog krsta od 8. do 15. maja, u 2022. godini, u skladu sa opredeljenjem Međunarodne federacije društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Crveni krst Srbije će obeležiti pod sloganom „ Zajedno činimo svet humanijim“.

Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, koji se obeležava 8. maja, na rođendan našeg osnivača Anrija Dinana, je godišnja proslava Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Svake godine,  društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca organizuju aktivnosti kako bi istakli jedinstvenu ulogu Pokreta u svojim zemljama.

Crveni krst Niš u okviru Nedelje Crvenog krsta realizovaće različite akitvnosti:

8.maj– 12 časova- Javno predstavljanje programa i aktivnosti Crvenog krsta Niš

9.maj- 11 časova- Predstavljanje progrma i aktivnosti Crvenog krsta Niš-ulična akcija

                - Predstavljanje programa službe traženja

                - Predstavljanje programa brige o starima

10.maj- 11 časova- U prostorijama Crvenog krsta Niš u ul. Obrenovićeva 39, volonteri Crvenog krsta će za učenike Osnovne škole "Učitelj Tasa" i učenike Škole mode i lepote, predstaviti  program prve pomoći, promocije humanih vrednosti, promocija DRR-program posvećen smanjenju rizika i ublažavanju posledica od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti.

11.maj– Obeležavanje Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi- podela zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi za 10. i 20. davanje.

  11 časova- Imenovanje predsednika Kluba 25

12. maj– 10:30 časova- Poseta Osnovnoj školi "Desanka Maksimović" u Čokotu, gde će učenicima ove škole biti predstavljeni programi: Borba protiv trgovine ljudima, Prva pomoć, DRR- program posvećen smanjenju rizika i ublažavanju posledica od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti.

13.maj – 12 časova- Donacija garderobe osobama sa invaliditetom u stanju socijalne potrebe               

14.maj- 12 časova- Donacija garderobe osobama sa invaliditetom u stanju socijalne potrebe.                  

15.maj- 12 časova- Donacija garderobe osobama sa invaliditetom u stanju socijalne potrebe.

 U okviru obeležavanja Nedelje Crvenog krsta realizuje se i akcija „Paket za novorođenu bebu“.

 

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>