Obučeni novi volonteri za program PHV

30.10.2019

U Crvenom krstu Niš je u periodu od 21. do 25. oktobra održana obuka za nove volontere na programu Promocije humanih vrednosti. Volonteri su se upoznali sa organizacijom i radom Crvenog krsta i temama koje se obrađuju u okviru programa. Potpisana je i saradnja sa OŠ "Radoje Domanović" u kojoj će se program Promocije humanih vrednosti realizovati od početka novembra 2019. godine sa učenicima 7. razreda. Ovaj vid interaktivnog pristupa, kroz radioničarski rad sa decom, ima za cilj podsticanje tolerancije, razvijanje veština nenasilne komunikacije, uvažavanje kulturoloških razlika, promovisanje ideje lične i građanske odgovornosti i razvijanje osećanja pripadanja zajednici i spremnosti da se pomogne drugima.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>