Obuka iz prve pomoći za pripadnike vojske Srbije

21.06.2023

U kasarni ,,Knjaz Mihailo" Crveni krst Niš održao je obuku iz Programa prve pomoći za 50 pripadnika Trećeg skladišnog bataljona Centralne logističke baze Vojske Srbije.

Obuku su držali stručni saradnik Jelena Stojković i volonteri Mladen Božić, Veljko Dinić i Natalija Stojković.

Na obuci su obrađene teme: postupak na mestu nesreće, sredstva za pružanje prve pomoći, mere oživljavanja, pružanje prve pomoći u slučaju krvarenja, imobilizacija i transport povredjenog. Ova aktivnost je realizovana u okviru sadržaja civilno-vojne saradnje.

 

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>