Obuka studenata fakulteta zaštite na radu

22.05.2017

Na Fakultetu zaštite na radu u Nišu 22. maja 2017. održano je popularno predavanje, na osnovu Protokola o saradnji između Fakulteta i Crvenog krsta Niš. Crveni krst Niš približio je studentima snagu i moć pokreta Crvenog krsta u odgovoru na nesreće, imajući u vidu zakonsku regulativu i sve ostale aspekte delovanja u sistemu. Predstavljene su uloga i nadležnosti organizacija Crvenog krsta na svim nivoima, kao i oprema kojom Crveni krst raspolaže za delovanje u nesrećama. Studentima je demonstrirano i pružanja prve pomoći kod najčešćih povreda na radu, kao što su kraš povrede, posekotine i pad sa visine. Prodekan za kvalitet Fakulteta zaštite na radu dr Ivan Krstić najavio je za narednu akademsku godinu izradu programa kontinuirane obuke studenata, zbog velikog značaja praktične osposobljenosti za njihovo dalje obrazovanje i kasniji rad.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>