Obuka za delovanje u nesrećama

13.02.2018

U odmaralištu Crvenog krsta Niš u Divljani održana je trodnevna obuka za članove jedinica Crvenog krsta za delovanje u nesrećama. Obuku su prošle jedinice organizacija Crvenog krsta Niš, Pirot, Bela Palanka, Preševo, Bujanovac i Vranje.

Obuka je organizovana u cilju jačanja kapaciteta organizacija Crvenog krsta u delu obučavanja i osposobljavanja za sprovođenje zadataka pružanja pomoći migrantima i izbeglicama, kao i nesrećom ugroženih ljudi, evakuacije i zbrinjavanja stanovništva u slučaju nesreće. Organizator obuke je Crveni krst Srbije.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>