Obuka za nove volontere

15.10.2018

U periodu od 12. do 14. okobra, Crveni krst Niš je organizovao obuku za nove volontere na programu Promocije humanih vrednosti, u odmaralištu "Gaj" u Divljani. Tom prilikom, polaznici su imali mogućnost da se upoznaju sa temama koje se obrađuju i načinom na koji se rad u školi odvija. Obuku je držao psiholog uz pomoć volontera koji su nekoliko godina uključeni u realizaciju samog programa. 

Ovakav vid interaktivnog pristupa u radu, ima za cilj da poboljša komunikaciju i podstakne razvoj svesti kod dece o postojanju alternativnih mogućnosti delovanja u konfliktnim situacijama, nenasilnog rešavanja sukoba i promoviše ideje lične i građanske odgovornosti, koje su osnova za razvitak osećaja pripadnosti zajednici.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>