Obuka za program "Vesela bolnica"

15.03.2017

U odmaralištu Crvenog Krsta Niš u Divljani danas je počela obuka mladih volontera za program "Vesela bolnica", koja će trajati do 17. marta. Obuku organizuje Crveni krst Srbije u saradnji sa Crvenim krstom Beograd, u okviru programa "Promocija humanih vrednosti".

Po završenoj obuci, edukovani mladi volonteri Crvenog krsta će biti u obavezi da u naredna tri meseca realizuju niz aktivnosti sa decom koja pripadaju osetljivim grupama. Aktivnosti će biti planirane u zavisnosti od toga da li na teritoriji mesta odakle su volonteri postoji zdravstvena ustanova gde su hospitalizovana deca i/ili ustanova socijalne zaštite gde su deca na rezidncijalnom smeštaju, ali i udruženja dece sa različitim hendikepima.

Prva od tri obuke je sprovedena u odmaralištu Crvenog krsta Vršac, na Vršačkom bregu, druga u odmaralištu Crvenog krsta Aleksandrovac, na Mitrovom polju.

Polaznici treće obuke, koja se realiizuje u odmaralištu “Gaj” Crvenog krsta Niš, u Divljani, su po tri edukatora iz programa "Promocija humanih vrednosti" iz organizacija Crvenog krsta Kragujevac, Gornji Milanovac, Požega, Ivanjica, Užice, Negotin, Zaječar i Vlasotince.

Svi polaznici su uključeni u realizaciju PHV programa najmanje godinu dana, stariji su od 16 godina, komunikativni i zainteresovani za rad sa decom koja pripadaju osetljivim grupama.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>