PHV seminar u Divljani

18.04.2022

Crveni krst Niš je u odmaralištu "Gaj" u Divljani, od 15. do 17. aprila organizovao seminar Promocija humanih vrednosti za 15 volontera, koji će u narednom periodu sprovoditi radioničarski rad sa decom u okviru ovog programa. Cilj seminara je upoznavanje volontera sa organizacijom Crvenog krsta, istorijatom organizacije, osnovnim principima, programima koje realizuje. Volonteri su pripremani za radioničarski rad, predstavljeni su im programi i moduli koji se u okviru njega obrađuju, kao i veština komunikacije i rada sa osetljivim grupama.

U sklopu seminara održane su i radionice vezane za Program borbe protiv trgovine ljudima.

Radionice i predavanja na seminaru držala je Aleksandra Savić, stručni saradnik Crvenog krsta Niš.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>