POČELE RADIONICE PHV U OŠ "VOŽD KARAĐORĐE"

13.10.2023

Volonteri Crvenog krsta Niš su u OŠ "Vožd Karađorđe" otpočeli sa realizacijom radionica u okviru programa Promocija humanih vrednosti u odeljenjima petog razreda i jednom odeljenju sedmog razreda.

Program Promocija humanih vrednosti kroz radioničarski rad sa decom ima za cilj podsticanje tolerancije, razvijanje veština nenasilne komunikacije, uvažavanje kulturoloških razlika, bezbedno korišćenje interneta i prevenciju nasilja na internetu, promovisanje ideje lične i građanske odgovornosti i razvijanje osećanja pripadanja zajednici i spremnosti da se pomogne drugima.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>