POSETA UDRUŽENjU INVALIDA RADA

04.10.2023

Predstavnici Crvenog krsta Niš su, povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba, posetili Udruženje invalida rada Grada Niša. Članovi ovog udruženja veoma su aktivni u lokalnoj zajednici, a Crveni krst Niš uključio ih je i u realizaciju projekta „Zdravo starenje“.

Razgovaralo se o problemima na koje nailaze starije osobe, posebno osobe sa invaliditetom, ali i problemima koji muče sve građane: Uticaju urbanizacije na životnu sredinu, dostupnosti zdravstvenih usluga, fizičkim barijerama koje ograničavaju posebno osobe sa invaliditetom kako na ulicama, tako i u javnim i stambenim objektima, a skrenuli su pažnju i na teškoće kada je u pitanju parkiranje osoba sa invaliditetom.

Trenutno, oko 700 miliona ljudi na svetu ima više od 60 godina, a procenjuje se da će do 2050. godine taj broj iznositi dve milijarde, što će predstavljati petinu svetske populacije.

Međunarodni dan starijih osoba se obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba.

Tema ovogodišnje kampanje je „Poštovanje ljudskih prava starijih osoba kao ispunjenje vizije Univerzalne Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima: kroz generacije”.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>