Praktične vežbe u OŠ “Učitelj Tasa”

11.10.2019

U Osnovnoj školi “Učitelj Tasa” održana je vežba evakuacije za učenike šestog razreda. Takođe, na sedam punktova u dvorištu škole organizovana je edukacija o načinu na koji treba reagovati ukoliko dođe do požara, poplava, zemljotresa... Učenici i njihovi roditelji mogli su da saznaju mnoge praktične stvari, počev od toga kako spakovati torbu i šta poneti sa sobom u slučaju elementarnih nepogoda, pa do ostalih informacija koje su važne za ublažavanje posledica elementarnih nepogoda.

Akcija je organizovana povodom obeležavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa. Lokalnu kampanju sproveli su edukovani volonteri iz ove oblasti.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>