Prevencija trgovine ljudima - radionica

24.06.2021

U odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani 19. juna održana je radionica vezana za Program prevencije trgovine ljudima na kojoj su učesnici prilikom igranja društvene igre „Trafedo“ obnovili i primenili znanje stečeno na informativnoj radionici. Novi volonteri su imali priliku da kroz diskusiju tokom igre saznaju više o problemu trgovine ljudima, načine vrbovanja, ko sve može biti trgovac ljudima, na koje načine se ona može izbeći i sl. Radionica je održana za osam volontera uz pomoć stručnog saradnika Aleksandre Savić.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>