Program smanjenja rizika i opasnosti u OŠ „Učitelj Tasa“

02.10.2019

Crveni krst Niš je u periodu od 26.-29.septembra 2019. godine održao lokalnu obuku za volontere i prosvetne radnike u okviru Programa Crvenog krsta Srbije "Smanjenje rizika i ublažavanje posledica od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti" (DRR - Disaster Risk Reduction). 

Ovaj program ima za cilj da ojača kapacitete i otpornost lokalne zajednice podizanjem svesti o sistemu ranog upozoravanja i spremnosti za sprovođenje mera lične i uzajamne zaštite. Dvadesetoro vršnjačkih edukatora, kao i šest prosvetnih radnika Osnovne škole „Učitelj Tasa“ će u saradnji sa lokalnim koordinatorom programa, koji je završio Nacionalnu obuku Crvenog krsta Srbije, do kraja godine  upoznati  učenike III razreda sa merama prevencije i načinima postupanja u slučaju elementarnih nepogoda.

Učenici će imati priliku da svoje stečeno znanje i veštine za delovanje u slučaju elementarnih nepogoda, poplava, zemljotresa, požara i drugih, pokažu na takmičenju koje će biti održano u decembru mesecu.

Sa realizacijom programa se krenulo anketiranjem učenika i upoznavanjem roditelja sa aktivnostima, a 1. i 2. oktobra su održane prve radionice u tri odeljenja trećeg razreda OŠ "Učitelj Tasa".

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>