Projekat "Zdravo starenje"

11.07.2022

U cilju unapređenja kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, Crveni krst Niš je uključen u realizaciju projekta “Zdravo starenje”. Tokom juna meseca na sesijama koje je realizovao Crveni krst Niš uključena su 22 učesnika starija od 65 godina. Aktivnosti koje su se odvijale u radu sa grupama su se odnosile na procenu i razgovor po pitanju životnih navika, kvaliteta života i procene rizika od nezaraznih bolesti. Na osnovu izvršenih procena, za svaku grupu sačinjen je plan aktivnosti za naredne susrete, koje su usmerene na prevenciju socijalne izolacije, fizičke aktivnosti i celoživotno učenje.

Važne oblasti koje se tiču zdravih stilova života i zdravog starenja oslanjaju se na Dekadu zdravog starenja Svetske zdravstvene organizacije 2020-2030. koja sadrži četiri tematske celine:

-Okruženje prilagođeno svim starosnim grupama

-Borba protiv ejdžizma

-Integrisane usluge zdravstvene i socijalne zaštite

-Usluge dugotrajne nege

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>