Promocija humanih vrednosti u OŠ Učitelj Tasa

29.12.2017

Osnovni cilj programa Promocije humanih vrednosti jeste prevencija nasilja u školama. On se sprovodi u vidu radioničarskog rada kroz koji volonteri Crvenog krsta, studenti Filozofskog fakulteta, psiholozi, pedagozi i socijalni radnici, koji su prošli kroz edukaciju, treba da upoznaju decu sa osnovnim pojmovima koji se tiču humanih vrednosti, njihovog usvajanja i razumevanja i da se deca iskustveno uvedu u buduće preventivne programe. Radionice se bave komunikacijom i imaju za cilj razvijanje svesti o postojanju alternativnih mogućnosti delovanja u konfliktnim situacijama kroz obradu sedam modula koji se tiču: tolerancije, ličnog i kulturalnog identiteta i poštovanja razlika, nenasilnog rešavanja sukoba, diskriminacije i stigmatizacije, rodne ravnopravnosti, dečjih prava i prevencije cyber bullynga. Osim toga, radionice promovišu ideje lične i građanske odgovornosti koje su osnova za razvitak osećaja pripadnosti zajednici. Trenutno je ovim programom obuhvaćen drugi razred OŠ Učitelj Tasa, a uskoro će biti uključeni i učenici prvog razreda.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>