Promocija humanih vrednosti u OŠ "Vožd Karađorđe"

22.10.2018

Od ponedeljka 22.10.2018. Crveni krst Niš, započinje realizaciju programa Promocija humanih vrednosti učenicima 8.razreda OŠ "Vožd Karađorđe" Niš. Osnovni cilj koji je Crveni krst sa stručnim saradnicima škole definisao je prevencija nasilja. Program se zasniva na radioničarskom radu i tiče se nenasilne komunikacije i načina rešavanja sukoba, tolerancije i mera predostrožnosti usled korišćenja interneta.

Pored toga, ovakav način rada promoviše ideje lične i građanske odgovornosti koje su osnova za razvoj osećaja pripadnosti zajednici. Deci se pruža mogućnost da steknu uvid u to da su važan deo zajednice i da se pod odgovornim ponašanjem podrazumeva briga o sebi i drugima kao i to da razvojem tolerancije na različitosti svet možemo učiniti boljim mestom za život.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>