Radionice o trgovini ljudima: Gde sve vrebaju opasnosti?

10.06.2021

Tokom maja meseca, održano je šest radionica u okviru Programa borbe protiv trgovine ljudima. U Nedelji Crvenog krsta su 12. maja za učenike drugog razreda OŠ "Učitelj Tasa" održane dve radionice, druženje sa Mišom i Mašom kroz sklapanje slagalica i priče o raznim situacijama u kojima bi deca mogla da se nađu i koje predstavljaju potencijalnu opasnost.

U okviru seminara koji je organizovan za volontere Crvenog krsta Niš u odmaralištu "Gaj" u Divljani, 22. maja su održane takođe dve radionice, gde su volonteri kroz prezentaciju mogli da se upoznaju sa pojmom trgovine ljudima, načinima vrbovanja, mehanizmima kontrole žrtava, merama opreza i takođe da se kroz radionicu "Život priča", bliže upoznaju i senzibilišu kao budući profesionalci koji mogu u svom radu doći u kontakt sa ovim problemom i žrtvama.

Za nove volontere 29. maja su u Divljani održane još dve radionice, gde je nakon "testa za minut", problem trgovine ljudima najpre bio predstavljen kroz prezentaciju a onda kroz radionicu "Tamna strana interneta".

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>