Radionice za članove udruženja invalida rada

27.02.2023

U okviru programa Borba protiv trgovine ljudima, u periodu od 24. do 26. februara održano je šest radionica za 26 učesnika, članova Udruženja invalida rada. Radionice su vodile volonterke Crvenog krsta Niš Damjana Korbuc i Minja Lazarević i tom prilikom učesnici su imali priliku da se kroz standardizovanu prezentaciju upoznaju sa ovim ozbiljnim društvenim problemom i kroz radionicu „Da, Možda, Ne“ razmene mišljenja o toj temi. Prvobitno im je dato da urade „Test za minut“ nakon čega im je skrenuta pažnja da smo svi podložni sugestijama i da možemo da pogrešimo u želji da postignemo željeni cilj a pritom zanemarimo bitne okolnosti. Kroz igru asocijacija pre izlaganja teme stečen je uvid u predznanje grupe o ovom problemu. Takođe su kroz radionicu „Dug zao drug“ mogli da uvide mehanizme kojima se trgovci ljudima služe kako bi uspostavili kontrolu nad žrtvom i držali je u dužničkom ropstvu. Poslednja radionica je bila „Život priča“, koja ima za cilj senzibilisanje učesnika radionice o problemu trgovine ljudima, izazivanje saosećanja i bolje razumevanje žrtve u lancu trgovine ljudima, uključivanja u proces reintegracije žrtava, s obzirom na to da su neki od njih aktivisti u Udruženju i kao potencijalno vulnerabilna grupa mogu doći u kontakt sa potencijalnim žrtvama.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>