Radionice za prvake u OŠ „Dušan Radović“

09.03.2020

Tokom protekle nedelje u okviru Programa Promocije humanih vrednosti održano je šest radionica za učenike prvog razreda OŠ „Dušan Radović“. Volonteri Crvenog krsta Niš, koji su angažovani za realizaciju programa će tokom narednog perioda raditi sa decom na usvajanju nenasilnih tehnika komunikacije, razvijanju tolerancije, lične i građanske odgovornosti, prevenciji elektronskog nasilja, diskriminacije i sl. Radionice su značajne, kako bi deca shvatila da su bitan deo zajednice, da treba brinuti o sebi i drugima,

pokazivati razumevanje za različitosti, bilo po pitanju stavova, oblačenja, religije, izgleda ali i naučiti kako da sačuvaju sebe od raznih opasnosti kojima su u svom okruženju izložena.

 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


 • Letnji kamp u Divljani 2024

  Crveni krst Niš je u periodu od 21. do 23.juna 2024. godine organizovao letnji kamp za volontere Crvenog krsta Babušnica, Crvenog krsta Doljevac, Crvenog krsta Prokuplje i Crvenog krsta Niš u odmaralištu „Gaj“ u Divljani.


Još vesti >>>