Seminar: Borba protiv trgovine ljudima

01.07.2019

U odmaralištu Crvenog krsta Niš „Gaj“ u Divljani je od 28-30. juna održan seminar za obuku novih edukatora Programa borbe protiv trgovine ljudima Crvenog  krsta  Srbije. Obuku je prošlo 16 volontera Crvenog krsta Niš, inače studenata Univerziteta u Nišu -  Ekonomskog, Medicinskog i Filozofskog fakulteta (departmani za psihologiju i pedagogiju). Učesnicima seminara detaljno je pojašnjen pojam trgovine ljudima i predstavljena ozbiljnost ovog globalnog problema. Sem trenera Crvenog krsta Niš, seminaru su kao gostujući predavači prisustvovali i treneri iz Crvenog krsta Kragujevac i Crvenog krsta Srbije.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>