Seminar “Humanost u komunikaciji”

15.07.2022

Od 24. do 26. juna u odmaralištu Crvenog krsta „Gaj“ u Divljani, održan je seminar „Humanost u komunikaciji“ za zaposlene i članove Upravnog i Nadzornog odbora Crvenog krsta Niš. Predavači su bili stručni saradnik Crvenog krsta Srbije za informisanje i komunikaciju Slađana Dimić, administrativni referent u Dokumentacionom centru Crvenog krsta Srbije Mirko Ružić, profesor Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu Branko Matić i predsednik komisije za informisanje i promotivne aktivnosti Crvenog krsta Srbije prof. dr Ivana B. Petrović.

Kako ispričati priču fotografijom, intervju, pripovedanje, društvene mreže – to je samo deo tema kojima je seminar bio posvećen. Posebna pažnja posvećena je komunikaciji u kriznim situacijama i komunikaciji predstavnika organizacija Crvenog krsta sa medijima.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>