Seminar promocija humanih vrednosti u Divljani

27.05.2021

Crveni krst Niš je u periodu od 21. do 23 maja organizovao seminar u odmaralištu „Gaj“ u Divljani u okviru Programa promocije humanih vrednosti na kome su volonteri imali priliku da se upoznaju sa načinom radioničarskog rada sa decom u sklopu programa i modulima koji se obrađuju poput tolerancije, kulturalnog identiteta, diskriminacije i stigmatizacije, nenasilnog rešavanja konflikta, dečjih prava, rodne ravnopravnosti i prevencije internet nasilja.

Osnovni cilj programa je prvencija nasilja u školama, uz to i razvijanje samopuzdanja i kooperativnosti kod dece i ohrabrivanje na izražavanje sopstvenog mišljenja, negovanje i ispoljavanje talenata, sposobnosti i znanja. Ovakav vid interaktivnog pristupa u radu sa decom, ima za cilj da poboljša komunikaciju i podstakne razvoj svesti o postojanju alternativnih mogućnosti delovanja u konfliktnim situacijama, nenasilnog rešavanja sukoba i promoviše ideje lične i građanske odgovornosti, koje su osnova za razvitak osećaja pripadnosti zajednici.

Na seminaru je učestvovalo 15 volontera, obuku je držao stručni saradnik Crvenog krsta, psiholog Aleksandra Savić uz pomoć volontera koji su nekoliko godina uključeni u realizaciju samog programa, Jelene Stojković i Sare Milanović.

 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


 • Letnji kamp u Divljani 2024

  Crveni krst Niš je u periodu od 21. do 23.juna 2024. godine organizovao letnji kamp za volontere Crvenog krsta Babušnica, Crvenog krsta Doljevac, Crvenog krsta Prokuplje i Crvenog krsta Niš u odmaralištu „Gaj“ u Divljani.


Još vesti >>>