Seminar prve pomoći za volontere u Divljani

25.03.2024

U odmaralištu "Gaj" u Divljani, od 22. do 24. marta, održan je seminar prve pomoći za volontere Crvenog  krsta Niš. Volonterima su prezentovane aktivnosti kojima se Crveni krst bavi u okviru programa Difuzija, Promocija humanih vrednosti i Borba protiv trgovine ljudima.

A posebna pažnja posvećena je Programu prve pomoći i realističkom prikazu povrede, stanja i oboljenja.

Seminar su vodili edukovani volonteri koji su angažovani u navedenim programima.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>