Seminar psihosocijalne podrške u Divljani

25.02.2023

U odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani u toku je Seminar psihosocijalne podrške za starije osobe i osobe sa invaliditetom.

Organizovana su predavanja i radionice vezane za zdravo starenje: Očuvanje mentalnog zdravlja i strategija prevladavanja stresa, Zdrava ishrana, Procena funkcionalne sposobnosti, Celoživotno učenje, Radionice pružanja prve pomoći (sredstva prve pomoći, procena stanja povređenog, KPR, zaustavljanje krvarenja, postupak na mestu nesreće). Učesnici seminara imali su priliku da se kroz difuziju upoznaju sa programskim aktivnostima Crvenog krsta i volonterizmom.

Na seminaru je 26 učesnika, a sa njima rade volonteri i stručni saradnici Crvenog krsta Mila Vušković, Damjana Korbuc, Minja Sultić, Minja Lazarević, Aleksandra Savić i Jelena Stojković.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>