Seminar u Divljani u okviru programa promocije humanih vrednosti

10.03.2020

U periodu od 07.-09.marta održan je seminar u odmaralištu Crvenog krsta Niš „Gaj“ u Divljani, u okviru Programa Promocije humanih vrednosti (PHV) sa grupom dece iz OŠ „Učitelj Tasa“ i Specijalne škole sa domom učenika „Bubanj“, kao vid pružanja psihosocijalne podrške deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 Kako se u praksi pokazalo da je prihvaćenost od vršnjaka bitna za samopouzdanje, osećaj pripadnosti i povoljno utiče na usvajanje znanja, ovaj program pruža podršku deci kroz druženje i razne organizovane radioničarske aktivnosti u zaštićenoj i toploj, grupnoj atmosferi, uz pomoć voditelja radionice, odnosno edukovanih volontera Crvenog krsta.

 Neki od ciljevi kojima se teži su prihvatanje različitosti i uvažavanje, poštovanje svakog pojedinca, suzbijanje stigmatizacije, prevazilaženje predrasuda i stereotipa o manjoj vrednosti dece ili osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, reagovanje i osuda svake vrste nasilja i u vezi sa tim učenje nenasilnim komunikacionim strategijama a poseban naglasak se stavlja na prevenciju digitalnog nasilja, izlaganju rizičnim situacijama  prilikom korišćenja interneta i merama zaštite, edukacija mladih o načinima na koje mogu pomoći svojim vršnjacima sa poteškoćama u razvoju ili nekim drugim problemima sa kojima se suočavaju, podsticanje kreativnosti, razvijanje osećaja lične i građanske odgovornosti i sl.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>