Seminar za članove udruženja “Cvetno srce”

13.12.2021

U odmaralištu Crvenog krsta Niš “Gaj“ u Divljani u periodu od 10. do 12. decembra 2021. godine održan je seminar za članove Udruženja Roma “Cvetno srce”, u okviru Programa prve pomoći i pružanja psihosocijalne pomoći. U realizaciji programskih aktivnosti učestvovala su 34 člana ovog udruženja. Edukaciju i radionice držali su iskusni volonteri CK Niš Natalija Nedeljković i Ilija Veličković, uz pomoć stručnih saradnika Aleksandre Savić i Jelene Stojković. Seminar je realizovan u cilju dobre saradnje i pružanja psihosocijalne podrške pojedincima koji pripadaju osetljivim grupama.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>