Seminar za učenike škole “Bubanj”

01.12.2018

          U okviru programa Promocija humanih vrednosti, u odmaralištu Crvenog krsta u Divljani je od 30. novembra do 3. decembra 2018. održan seminar za đake Škole sa domom učenika “Bubanj”. Volonteri PHV-a organizovali su niz radionica za decu sa oštećenim sluhom, kako bi ih upoznali sa pojmovima tolerancije, ličnog i kulturnog identiteta i poštovanja razlika, nenasilnog rešavanja sukoba, diskriminacije i stigmatizacije, rodne ravnopravnosti, dečjih prava i prevencije nasilja na internetu (cyber bullying).

          Osnovi cilj seminara je prevencija nasilja kroz poštovanje različitosti. Posebna pažnja posvećena je čuvanje ličnih informacija na društvenim mrežama i zaštiti od elektronskog nasilja.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>