Seminar za učenike specijalne škole “Bubanj”

11.06.2018

U odmaralištu Crvenog krsta Niš “Gaj” u Divljani održane su radionice u okviru programa “Promocija humanih vrednosti” za učenike sa oštećenim sluhom iz Specijalne škole sa domom učenika "Bubanj". Radionicama su prisustvovali i nastavnici i stručni saradnici te škole. Teme seminara bile su tolerancija, nenasilna komunikacija, prevencija diskriminacije i stigmatizacije, rodna ravnopravnost i kulturalni identitet. Kroz rad sa učenicima, predstavljen je program za dalju moguću saradnju sa školom za učenike sa oštećenim sluhom.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>