Svetski dan oživljavanja 2022

17.10.2022

U prostorijama Crvenog krsta Niš 16. oktobra obeležen je Svetski dan oživljavanja, sa ciljem da se podigne svest o značaju edukacije mladih i poznavanja mera za spasavanje života. Sedam od deset srčanih zastoja desi se u vanbolničkim uslovima, ali manje od 20 procenata ljudi koji se zateknu na licu mesta na kraju pruži prvu pomoć. Stotine hiljada života bi se moglo spasiti nakon iznenadnih vanbolničkih srčanih zastoja, kada bi se povećala stopa reanimacija započetih od strane očevidaca. Momentalno reagovanje i adekvatna prva pomoć spasavaju živote!

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>