Svetski dan prevencije utapanja 2022

30.07.2022

Svetski dan prevencije utapanja se svuda u svetu obeležava 25.jula, i tim povodom u odmaralištu Crvenog krsta Niš  „Gaj“ u Diljani održano je standardizovano predavanje na temu „Bezbednost dece na kupalištu“ za 32 volontera Crvenog krsta Subotica i Crvenog krsta Niš. Volonteri su upoznati sa osnovnim pravilima ponašanja na uređenim i neuređenim kupalištima, kao i potencijalnim opasnostima do kojih može doći na njima. Predavanje je držao volonter Aleksa Radosavljević koji je angažovan u Programu Spasilaštvo na vodi.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>