Takmičenje đaka u oblasti smanjenja rizika

17.12.2019

U ponedeljak 16.12. održano je takmičenje u Smanjenju rizika i ublažavanju posledica od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti u OŠ "Učitelj Tasa" u okviru programa koji sprovodi Crveni krst Srbije kao efikasan odgovor na nesreće.

U prethodnom periodu, edukovani volonteri su kontinuirano sprovodili radionice sa učenicima III razreda ove škole, koje su se odnosile na globalne klimatske promene, poplave, požare, zemljotrese, cunami i sl. Akcenat je stavljen na podizanje svesti o sistemu ranog upozoravanja i spremnosti za sprovođenje mera samozaštite i međusobne zaštite kroz upoznavanje učenika sa merama opreza, prevencije i ublažavanja usled ovih opasnosti i nepogoda.

Takmičenje su ispratili direktor, nastavnici, učitelji, učenici škole, roditelji, sekretar i stručni saradnik Crvenog krsta Prokuplje, predstavnici Uprave za vanredne situacije i drugih organizacija i institucija sa kojima Crveni krst sarađuje. 

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>