Trening specijalizovane jedinice Civilne zaštite

24.11.2021

            Crveni krst Niš je dana 19. novembra 2021.godine u prostorijam MUP-a Niš održao jednodnevni trening za specijalizovane jedinice Civilne zaštite za pružanje prve pomoći, prema planu MUP-a Srbije za 2021.godinu.

            Učesnici treninga  su bili upoznati, kroz prezentaciju, sa temom Osnovna životna potpora: Kardiopulmonalna reanimacija, Upotreba AED aparata, Osnovna životna potpora u vreme pandemije Kovid. Kroz aktivnost “Drvo” obnovili su znanje o redosledu postupaka na mestu nesreće. A zatim je održana i radionica “Trijaža” gde su uspešno odredili prioritete u zbrinjavanju kod masovnih povreda, kao i određivanje prioriteta u zbrinjavanju višestrukih povreda. Na treningu je prisustvovalo 19 polaznika.

            Predavanje je držala dr Anita Petkovic, predsednik Crvenog krsta Niš, a radionice su vodile volonterke Natalija Nedeljković I Anđelija Stojanović, uz pomoć stručnog saradnika Jelene Stojković.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>